serveis - servei tècnic - servei de conservació anual

Si vol assegurar-se de que en cas d'averia del

- porter
- videoportero
- l'antena


de la seva comunitat aquesta quedarà coberta, vostè pot contractar el nostre SERVEI DE CONSERVACIÓ ANUAL, un servei que per una reduïda quota anual li ofereix les següents avantatges:


  • RAPIDESA: Assitència tècnica preferent en un màxim de 48 hores.
  • COBERTURA: Sense límit de trucades, no haurà de pagar ni els desplaçament ni la mà d'obra, depenent de la modalitat de manteniment tampoc pagarà el material.
  • COMODITAT: L'averia podrà ser comunicada per qualsevol veí, sense necessitat d'haver de contactar al president o a la persona responsable de la comunitat.
  • FIABILITAT: Disposarà dels serveis dels tècnics més qualificats del sector.
  • PREU: Econòmic, només una quota anual.

Si vostè esta interessats en formalitzar el seu CONTRACTE ANUAL DE MANTENIMENT, pot trucar-nos al 902 145 146 o bé omplir el contracte que annexem.© 2017 PLANA FÀBREGA