serveis a l'instalador

El servei que Plana Fàbrega ofereix al Instal·lador té dues vessants:

Per un cantó proporciona el Material de Telecomunicacions i Seguretat que l'Instal·lador requereix en les seves obres, un material d'alta qualitat que compleix amb totes les normatives i exigències del mercat.

Per un altre cantó Plana Fàbrega, ofereix Assessorament i Assistència al Instal·lador. D'aquesta manera s'aconsegueix que en totes aquelles obres que se li han assignat a un instal·lador, si aquest ho desitja, no siguin necessaris els serveis de cap altre professional. Amb l'equip "Instal·lador elèctric - Plana Fàbrega" es cobreixen tots i cada un dels aspectes d'una obra.

 


 • Assessorament de Material a l'Instal·lador
  D'aquesta manera l'Instal·lador pot estar segur de que la solució que està proposant al seu client final és la més adient i encaixa amb totes les característiques de l'obra.

 • Distribució del Material a l'Instal·lador
  No sols des de cada una de les delegacions i magatzems de Plana Fàbrega que cobreixen tot el territori, sinó també des de la pròpia xarxa comercial de venedors, contínuament en ruta.

 • Suport en el Muntatge del material
  Formant o aconsellant al instal·lador sobre com instal·lar els equips, plantejar els esquemes de muntatge...etc

 • "Postes en Marxa"
  L'Instal·lador elèctric executa tots els cablejats de l'obra i Plana Fàbrega instal·la tots els elements actius o equips necessaris i al mateix temps els posa en funcionament.

 • "Garanties i servei post-venta"
  Tant del nostre material com de les nostres instal·lacions.

 • Certificacions d'Obres
  Plana Fàbrega ofereix la possibilitat de certificar obres sempre i quan s’hagin realitzat conjuntament i d’acord amb la normativa vigent. Li gestiona i proporciona tota la documentació necessària (butlletins, certificats, visats...), i més a més, com que Plana Fàbrega disposa de tots els carnets exigibles pot garantir-li la cobertura legal necessària sempre que l'instal·lador ho precisi.

ImatgeImatgeImatge
© 2017 PLANA FÀBREGA