Per poder veure els preus haurà de donar-se d'alta a la web

 tornar Tornar  


TELEFONIARegistre principal telefonia 100 parells
Registre principal telefonia 100 parells

Regleta 10 parells
Regleta 10 parells

Suport regleta 5 parells
Suport regleta 5 parells
Telefonia ICT
 
€/U.
Registres principals
POU226022
imatge de producte
Registre principal telefonia 100 parells
Caixa amb base i tapa amb capacitat de fins a 100 parells, equipada amb perfil d'alumini i preparada per suportar 10 regletes de 10 parells i etiquetes identificatives. No necessita suport de regletes.
consultar
POU223615
imatge de producte
Regleta 10 parells
Mòdul de connexió de tall i prova de 10 parells, amb fixació a pressió sobre perfil.
consultar
POU950043Placa targeter telefonia ICT
 
consultar
Registres secundaris
POU000391
imatge de producte
Suport regleta 5 parells
Preparada per a suportar 5 regletes de 5 parells cada una.
consultar
POU000210
imatge de producte
Regleta 5 parells
Mòdul de connexió de tall i prova de 5 parells, amb fixació per cargols i "clips" quan s'utilitza el suport de 5 regletes.
consultar
Punts terminació de xarxa
POU004740
imatge de producte
Punt terminació de xarxa PTR 2 línies PLUS
Equipat amb 2 línies i 2 preses de prova RJ-11. Màxima comoditat d'instal·lació al no ser necessari utilitzar eines d'inserció. Fins a 5 derivacions en la línia principal. La línia secundària només té reserva.
consultar
Intercomunicació interior
 
€/U.
Telèfons multilinia
TIN000800
imatge de producte 
Alimentador A-800
Proporciona 24 Vcc i 1 A. per a sistema d'intercomunicadors WI-111 PG format per un màxim de 12 terminals.
consultar tornar Tornar  


© 2017 PLANA FÀBREGA