Per poder veure els preus haurą de donar-se d'alta a la web

 tornar Tornar  


MŚSICA AMBIENTALEntrada de so 1 canal estèreo i sintonitzador FM
Entrada de so 1 canal estčreo i sintonitzador FM

Caràtula entrada de so 1 canal i sintonitzador FM
Carątula entrada de so 1 canal i sintonitzador FM

Comandament 2 canals
Comandament 2 canals

Comandament 2 canals amb trucada general
Comandament 2 canals amb trucada general

Caràtula comandament de 2 canals
Carątula comandament de 2 canals
SČRIE 100
 
€/U.
Centrals de so sčrie 100
EIS031191
imatge de producte 
Entrada de so 2 canals estčreo
Mitjançant connector jack. Disposa d'ajust de nivell i indicador lluminós de nivell OK, tecles d'encesa de la instal·lació i telecontrol.
consultar
EIS031193
imatge de producte 
Entrada de so 1 canal estčreo i sintonitzador FM
Disposa d'ajust de nivell i indicador lluminós de nivell OK, escàner automàtic, recerca i memòria d'emissores. Tecles d'encesa de la instal·lació i telecontrol.
consultar
EIS031192
imatge de producte 
Entrada de so 4 canals estčreo
Mitjançant connector jack. Disposa d'ajust de nivell i indicador lluminós de nivell OK, tecles d'encesa de la instal·lació i telecontrol.
consultar
Carątules centrals de so sčrie 100
EIS031101
imatge de producte
Carątula entrada de so 2 canals
Color blanc.
consultar
EIS031103
imatge de producte
Carątula entrada de so 1 canal i sintonitzador FM
Color blanc.
consultar
EIS031102
imatge de producte
Carątula entrada de so 4 canals
Color blanc.
consultar
Comandaments sčrie 100
EIS032191
imatge de producte 
Comandament 2 canals
Disposa d'entrada de discman, recepció d'avisos, sortida estèreo 1+1 W. Funció sleep, indicador lluminós d'encesa i sleep, funció "ideal" i "no molestin".
consultar
EIS032196
imatge de producte
Comandament 1 canal amb sintonitzador FM
Disposa d'entrada frontal de discman i sintonitzador FM estèreo amb escanejat automàtic, recerca i memòria d'emissores. Recepció d'avisos, sortida estèreo 1+1 W. Funció sleep, indicador lluminós d'encesa, sleep i FM. Funció "ideal" i "no molestin".
consultar
EIS032199
imatge de producte 
Comandament 2 canals amb trucada general
Disposa d'entrada frontal de discman, recepció d'avisos i enviament d'avisos de trucada general. Funció mainadera vox-control. Sortida estèreo 1+1 W . Funció sleep. Indicador lluminós d'encesa, sleep i mainadera. Funció "ideal" i "no molestin".
consultar
EIS032195
imatge de producte
Comandament 4 canals
Disposa d'entrada frontal de discman, recepció d'avisos, sortida mono 1 W . Funció sleep. Indicador lluminós d'encesa, sleep i cada canal de música. Funció "ideal" i "no molestin".
consultar
Carątules comandaments i marcs sčrie 100
EIS032101
imatge de producte
Carątula comandament de 2 canals
Color blanc.
consultar
EIS032106
imatge de producte
Carątula comandament de 1 canal amb sintonitzador FM
Color blanc.
consultar
EIS032109
imatge de producte
Carątula comandament 2 canals amb trucada general
Color blanc.
consultar
EIS032105
imatge de producte
Carątula comandament 4 canals
Color blanc.
consultar
EIS039101
imatge de producte
Marc un mņdul sčrie 100
Color blanc.
consultar
EIS039102Marc dos mņduls sčrie 100
Color blanc.
consultar tornar Tornar  


© 2017 PLANA FÀBREGA