Per poder veure els preus haurà de donar-se d'alta a la web

 tornar Tornar  


EXTINCIÓ D'INCENDISExtintor antibrasa - ABC 6 Kg Eff. - 27A - 183B
Extintor antibrasa - ABC 6 Kg Eff. - 27A - 183B

Extintor de neu CO2 2 Kg (vas difusor) Eff. - 34B
Extintor de neu CO2 2 Kg (vas difusor) Eff. - 34B

Conjunt IPF-39 amb cofre
Conjunt IPF-39 amb cofre

Boca incendis BIE-25 Norma UNE-EN/671-1
Boca incendis BIE-25 Norma UNE-EN/671-1
Extintors
 
€/U.
ABC
EXT301101
Extintor antibrasa - ABC 1 Kg Eff. - 5A - 21BC
 
consultar
EXT301102
Extintor antibrasa - ABC 2 Kg Eff. - 8A - 34BC
 
consultar
EXT301103
imatge de producte 
Extintor antibrasa - ABC 3 Kg Eff. - 13A - 55BC
 
consultar
EXT301104
imatge de producte 
Extintor antibrasa - ABC 6 Kg Eff. - 27A - 183B
Extintor de pols polivalent ABC 6 Kg Presurització permanent 15 bars. Eficacia 27A-183B
consultar
EXT301100
imatge de producte 
Extintor antibrasa - ABC 9 Kg Eff. - 34A - 144BC
Extintor de pols polivalent ABC 9 Kg Presurització permanent 15 bars. Eficacia 34A-144BC
consultar
EXT301105
Extintor antibrasa - ABC 12 Kg Eff. - 43A - 233BC
 
consultar
ABC amb carro
EXT301106
imatge de producte
Extintor antibrasa - ABC 25 Kg
 
consultar
EXT301107
imatge de producte
Extintor antibrasa - ABC 50 Kg
 
consultar
CO2
EXT301401
imatge de producte 
Extintor de neu CO2 2 Kg (vas difusor) Eff. - 34B
 
consultar
EXT301404
imatge de producte 
Extintor de neu CO2 5Kg. (mànega i difusor) Eff. - 89B
Extintor de dióxid de carboni de 5Kg Presuritzat permanent a 174 bar Eficacia 89B
consultar
EXT301405Extintor de neu CO2 10 Kg (mànega i difusor)
 
consultar
EXT301412Extintor de CO2 10 Kg + carro
 
consultar
Columna seca
 
€/U.
EXT106002
imatge de producte
Conjunt IPF-39 amb cofre
Format per marc amb porta per a envidrar. Un bifurcador de 45 mm amb entrada de 2 1/2" y ràcors Barcelona en alumini fos. Dimensions vidre: 535 x 315 mm.
consultar
EXT106004Conjunt IPF-40 amb cofre
Format per vàlvula de 3", un marc amb porta per a envidrar, un bifurcador de 45 mm amb entrada de 2 1/2" i dues sortides de 1 1/2", amb ràcors Barcelona en alumini fos. Dimensions vidre: 535 x 565 mm.
consultar
EXT106006Conjunt IPF-41 amb cofre
Format per un marc amb porta pintada i inscripció: ÚS EXCLUSIU BOMBERS, un bifurcador 70 mm amb entrada de 3" i dues sortides de 1 1/2", amb ràcors Barcelona en alumini fos.
consultar
BIE's
 
€/U.
BIE's 25
EXT109501
imatge de producte 
Boca incendis BIE-25 Norma UNE-EN/671-1
Equip format per armari amb porta cega pintada, amb frontisses i tancament ràpid amb precinte de seguretat, debanadora d'alimentació axial fixa amb sistema d'orientació, vàlvula de bola amb manòmetre i llança amb 20 m de mànega de 25 mm. Homologada per AENOR.
consultar tornar Tornar  


© 2017 PLANA FÀBREGA