Per poder veure els preus haurà de donar-se d'alta a la web

 tornar Tornar  


EQUIPS DE CAPÇALERAAmplificador programable de capçalera Multimax 3G
Amplificador programable de capçalera Multimax 3G

Font d'alimentació 2600 DSA
Font d'alimentació 2600 DSA

Xassís suport per a mòduls i font d'alimentació sèrie DSA
Xassís suport per a mòduls i font d'alimentació sèrie DSA
EQUIPS AMPLIFICADORS PROGRAMABLES I MODULARS DE TV TERRESTRE ANALÒGICA I DIGITAL
 
€/U.
Amplificador programable Multimax 3G
ANT400501
imatge de producte 
Amplificador programable de capçalera Multimax 3G
Equip de capçalera per a amplificació i distribució de canals terrestres analògics i digitals, DAB, FM i dues plataformes digitals vía satèl·lit. Disposa de 3 entrades UHF i 10 filtres actius seleccionables amb una capacitat màxima de fins a 6 canals per filtre. Entrada auxiliar 47-860 Mhz. Guany: 48 dB. Nivell màxim de sortida: 120 dBuV depenent del nombre de canals. Inclou programador. Disposa de 3 sortides: TV terrestre + FI1, TV terrestre + FI2 i Sortida de test.
consultar
Equip amplificador modular de canals adjacents DSA (Digital Select Adjacent)
XX Segons número de canal (21...69)
ANT2500XX
Amplificador DSA de canals adjacents UHF
Monocanal adjacent d'alta selectivitat (20 dB Pv-Pv entre portadores de vídeo de canals consecutius) canals analògics i digitals. Guany de 50 dB i una regulació de 0-20 dB. Nivell màxim de sortida 120 dBuV. Consum: 120 mA. Ocupa 1 espai DSA. Inclou pont i cordó d'alimentació.
consultar
ANT250101
imatge de producte 
Amplificador DSA FM
Monocanal amb guany de 40 dB i una regulació de 0-20 dB. Nivell màxim de sortida: 117 dBuV. Consum: 80 mA. Ocupa 1 espai DSA. Inclou pont i cordó d'alimentació.
consultar
ANT250102
imatge de producte 
Amplificador DSA DAB
Monocanal amb guany de 40 dB i una regulació de 0-20 dB. Nivell màxim de sortida: 117 dBuV. Consum: 80 mA. Ocupa 1 espai DSA. Inclou pont i cordó d'alimentació.
consultar
ANT250167
 
consultar
ANT250253
imatge de producte
Font d'alimentació 2600 DSA
Tensió 24 V. Corrent: 2.600 mA. Ocupa 2 espais DSA.
consultar
ANT250201Pont de mescla/desmescla DSA
 
consultar
ANT250306
imatge de producte
Xassís suport per a mòduls i font d'alimentació sèrie DSA
Capacitat: 14 espais DSA.
consultar
ANT950419Xassís ampliació sistema DSA
Capacitat: 6 espais DSA
consultar tornar Tornar  


© 2017 PLANA FÀBREGA