Per poder veure els preus haurà de donar-se d'alta a la web

 tornar Tornar  


SISTEMA HOSPITALARIMecanisme de trucada 2 preses multipolars 7 i 6 pols (NC)
Mecanisme de trucada 2 preses multipolars 7 i 6 pols (NC)

Polsador de pera
Polsador de pera

Mòdul Electrònic EM340 amb control d’àudio habitació
Mòdul Electrònic EM340 amb control d’àudio habitació
ELEMENTS HABITACIONS
 
€/U.
Bloc de trucada llit
INT950826
imatge de producte
Mecanisme de trucada 2 preses multipolars 7 i 6 pols (NC)
Equipat amb 1 polsador de trucada vermell, 1 led tranquil·litzant vermell, 1 connector 7 pols per a polsador de pera (NC), 1 connector 6 pols per a aparell mèdic (alarmes mèdiques). Funcionament NC segons norma DIN VDE 0834. Muntatge en caixetí universal, DIN 49073. Protecció IP40.
consultar
INT950827Placa frontal mecanisme de trucada 2 preses multipolars 7 i 6 pols
Disposa d'un polsador vermell i 2 perforacions per a preses de 6 i 7 pols. Color blanc RAL 9016.
consultar
INT950034Marc per a placa frontal 1 element color blanc RAL 9016
 
consultar
Comandaments de mà
INT950801
imatge de producte
Polsador de pera
Equipat amb presa 7 pols (NC) per a connexió a mecanisme de trucada i cable de longitud variable per lliscament. Disposa d'1 polsador de trucada vermell amb pictograma i 1 led tranquil·litzant vermell. Circuit NC (normalment tancat). Compleix normativa DIN VDS 0834 . Color blanc RAL 9016.
consultar
INT951023
imatge de producte
Comandament de mà 2+1
Comandament de mà, amb carcassa ergonòmica, superfície antimicrobiana i grau d'estanqueïtat IP67. Amb clavilla de connexió tipus DIN 7 pols i 2,5 m de cable. Disposa de: 1 Polsador de trucada vermell de gran mida, amb llum tranquil•litzant i pictograma identificatiu i 2 Polsadors per a control d'encesa/apagada de llums. Integra il•luminació tènue per a localització a la obscuritat. Per a circuits NC segons norma DIN VDE 0834.
consultar
Mòduls electrònics indicació lluminosa amb control d'àudio
INT951021
imatge de producte
Mòdul Electrònic EM340 amb control d’àudio habitació
Mòdul electrònic de habitació amb indicació òptica integrada. Incorpora 4 camps lluminosos amb tecnologia LED per a estalvi d'energia. Gestiona totes les funcions de les habitacions, boxes o lavabos, amb funcions de comunicació i/o amb elements actius per a bus de llit. Integra les connexions per a tots els elements de trucada i cancel•lació, incloent monitorització dels circuits de trucada i avís de desconnexió. Amb funcions de cancel•lació de trucada, indicació de presència i fins a 5 nivells de trucada diferents: trucada normal, trucada d'emergència, trucada de bany/WC, trucada de diagnòstic i trucada de metge. Permet l'assignació d'un text de fins a 8 caracters alfanumèrics, per a identificació de la dependència a la que estigui associat. Identificació de fins a 8 llits, amb monitorització del circuit de trucada, fent servir dispositius de trucada per a bus llit. Funcionament compatible amb circuits NA o NC. Conforme a norma DIN VDE 0834. Dimensions (W x H x D): 120 x 120 x 47 mm. (incloent base connexió).
consultar
INT951022Base de connexió per a mòdul electrònic EM340
Base suport i connexió per al muntatge dels mòduls electrònics EM340. Optimització del cablejat i muntatge gràcies al tipus i disposició dels seus terminals de connexió. Muntatge en superfície sobre caixetí universal encastat. Color gris argent, similar a a RAL 9006.
consultar tornar Tornar  


© 2017 PLANA FÀBREGA