Serveis a l'Enginyeria

El servei que Plana Fàbrega ofereix a les Enginyeries està destinat a que satisfer les següents necessitat:

 • Informar sobre Novetats del Mercat (ex: TDT, ICT...)
 • Informar sobre Novetats de Producte (ex: Sistemes de Megafonia per Evacuació...)
 • Oferir Assessorament i Suport Tècnic sobre la gama de material més adient i la forma de instal·lar-lo, tenint en compte les característiques de cada Projecte
 • Assessorament personalitzat i estudis de projectes específics
  - Memòria Descriptiva
  - Detall de Materials
  - Esquemes de "Principi"
 • Informar sobre noves Normatives i com aquestes afecten als Projectes
 • Certificacions i Homologacions de Material
 • Formació: Seminaris / Documentació / Presentació regular de la Tarifa de Plana Fàbrega

ImatgeImatgeCada Enginyeria té assignat el seu Enginyer-Prescriptor de tal manera que es busca establir un vincle de confiança que sigui continu en el temps.

Aquests serveis s'ofereixen per totes i cada una de les línies de Producte que Plana Fàbrega comercialitza i els estudis específics s'ofereixen a les enginyeries a sense cost.


SEGURETAT:
 • Megafonia, Evacuació i alarmes de veu
 • Circuits Tancats de Televisió
 • Detecció d'Intrusió
 • Detecció d'Incendis
 • Extinció d'Incendis
 • Control d'Accessos
 • Domòtica
TELECOMUNICACIONS:
 • Porters i Videoporters electrònics
 • Antenes RTV-SAT-TDT
 • Telefonia Interior / Exterior
 • Musica Ambiental i Sonorització
 • Fibra Òptica, Veu i dades
 • Sistemes de Traducció Simultània. Conferències
 • Intercomunicació Hospitalària

A més a més Plana Fàbrega garanteix a les Enginyeries que el material que s'ofereix per ser prescrit en els seus projectes, é un material d'alta qualitat que compleix amb totes les normatives i exigències del mercat

 • Qualitat
  - Productes
  - Instal·lacions
 • Rapidesa
 • Especialització
 • Servei Post Venda
 • Manteniment de les Instal·lacions

>>
[Reparacions d'averias] [Substituci de: porter, antenas, etc.] [Manteniments acitius/ preventivos]


© 2017 PLANA FÀBREGA